Letölthető nyomtatványok
 

A MOHU BUDAPEST által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységét – a MOHU BUDAPEST megbízása és meghatalmazása alapján – a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

A BKM Nonprofit Zrt. adatkezeléséről szóló részletes tájékoztatóját megtekintheti a www.budapestikozmuvek.hu/adatvedelem weboldalon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, válassza ki a kívánt szolgáltatást és az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt! A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány leadható személyesen vagy beküldhető írásban az Ügyfélszolgálati elérhetőségek oldalon található elérhetőségeken. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes szolgáltatások ügyintézéséhez a megfelelően kitöltött és aláírt nyomtatvány mellé csatolni szükséges a szolgáltatás igénybevételét és az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumokat, illetve abban az esetben, ha nem az eljárásra jogosult jár el, meghatalmazás csatolása is szükséges, amely a letölthető nyomtatványok között szintén elérhető.