Kötelezően közzéteendő adatok

1. Fgytv. 17/B § (9) - (12) bekezdése szerinti közzététel

Fogyasztóvédelmi közzététel 


A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége:

MOHU BUDAPEST Zrt. A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése
 • Budapest
 • Budakalász
 • Budaörs
 • Dömös
 • Dunabogdány
 • Kisoroszi
 • Leányfalu
 • Nagytarcsa
 • Pusztazámor
 • Tahitótfalu
 • Visegrád
 • Települések (fkf.hu) 


Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltétele, díjképzés szabályai

DÍJSZABÁSOK (fkf.hu) A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása

A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk

Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk Fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, Jogorvoslati lehetőségek

Fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, Jogorvoslati lehetőségekÜzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltétel módosításáról szóló közérthető tájékoztató


2. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés szerinti közzététel

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet szerinti közzététel


3. 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti közzététel

A hulladékszállítására alkalmas eszközök száma és kapacitása


4. 29/2014. (XI.28.) FM rendelet 23. § (2) bekezdésében előírt jelentés

2025. évtől esedékes közzététel 


5. 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet II. fejezet 7/A. § (2) bekezdés e) pontja szerinti energiahatékonysági összefoglaló éves jelentés

2025. évtől esedékes közzététel